SLOTTETS ANTIKSKOLA

Antikskolan på Kungliga slottet blev en succé när den gavs för första gången och för att möta efterfrågan är vi glada att kunna ge den återigen! Vid fyra kurstillfällen i mars 2018 studerar vi högklassiga antikviteter och kulturhistoriska skatter på plats i sitt sammanhang. 

Glädjen över att dela och ta emot kunskap har varit påtaglig. Vi har gått på upptäcktsfärd genom slottet, bakom rep och stängda dörrar. Vi har öppnat skåp och dragit ut lådor, vi har lyst med ficklampa under silvertronen och vi har insett att lådbottnar kan vara väldigt fascinerande.

Museilärare Ulrica Häller och chef för Publika avdelningen Morgan Gerle medverkar vid alla kurstillfällen och beroende på kvällens ämne ansluter intendenter och konservatorer från Kungl. Husgerådskammaren.

Favorit i repris!

SLOTTETS ANTIKSKOLA

Antikt och lärorikt på slottet

På Kungliga slottet i Stockholm finns många av landets finaste antikviteter och mästarstycken. I denna föredragsserie fördjupar vi oss i inredningar, möbel- och stilhistoria. Vi lär känna de olika epokernas tidstypiska former och särdrag, blir förtrogna med inredningsidealen från den Tessinska barocken, via Hårlemans rokoko till 1800-talets intåg i de kungliga rumsmiljöerna, och ända fram till vår tid.

Möbeltillverkningen höll synnerligen hög kvalitet under slottets inredningstid och mästare som Nordin, Iwersson och Haupt med flera är mycket väl representerade. Här finns också en praktfull samling av vävda tapeter, vars betydelse idag ofta förbises. Vi studerar dessa högklassiga antikviteter och kulturhistoriska skatter i sitt sammanhang på plats under fyra kurstillfällen i mars 2018.

1 mars kl. 18.00–20.30
8 mars kl. 18.00–20.30
15 mars kl. 18.00–20.30
22 mars kl. 18.00–20.30

Priset inkluderar alla fyra kurstillfällen.

BILJETTER ONLINE

Datum och kursmoment

DEL 1 

1 mars kl. 18.00–20.30

Barock – Rokoko

Nicodemus Tessin d.y. hade efter sina studieresor i Europa djupa kunskaper om renässansens och barockens arkitektur. Dessa kunskaper fick han möjlighet att omsätta i ritningarna till slottet i Stockholm efter branden 1697. Tessins arv förvaltades och utvecklades av hans efterträdare Carl Hårleman som också, på grund av slottsbyggnadens långa tillkomstid, hann introducera rokokons stilideal i slottets interiörer. Vi tittar på detaljer i de högklassiga fasta inredningarna och jämför uttryck i den lösa inredningen i form av möbler och konstföremål.

DEL 2

8 mars kl. 18.00–20.30

Rokoko – Gustavianskt

Efter rokokons organiska och asymmetriska former sökte sig inredningsarkitekter och formgivare tillbaka till klassicismens stramare ideal. Vi tittar på inredningar från Gustav III:s tid och studerar möbler av mästersnickare som Georg Haupt och Gottlieb Iwesson. Vi bekantar oss också med begrepp som skråordning och hallrätt, ebenister och gälbgjutare.

DEL 3 

15 mars kl. 18.00–20.30

Vävda tapeter

Vävda tapeter har alltsedan 1500-talet varit viktiga i kungliga och aristokratiska inredningar. De prydde och värmde kalla slottsväggar och kunde flyttas med mellan bostäder. På Kungliga slottet finns en av världens största och förnämligaste samlingar av vävda tapeter. Vi talar om tapeterns historia, lär oss känna igen tapeter från olika sekel och tillverkare, vi talar om typiska motivkretsar och om tillverkningsprocesser, vård och konservering. Är en vävd tapet detsamma som en gobeläng?

DEL 4

22 mars kl. 18.00–20.30

Från 1800 till vår egen tid

Klassicismen och Georg Haupts mästerliga möbelkonst har påverkat möbelformgivningen ända in i vår egen tid. Vi jämför den gustavianska tidens möbler med den franska empirens ideal och den svenska variant som kom att kallas Karl Johan efter den första Bernadottekungen. Skråväsendets avskaffande 1846, industrialiseringen och den tekniska utvecklingen kom att prägla 1800-talets och det tidiga 1900-talets inredningar, möbler och konsthantverk. Vi gör även nedslag i kungliga inredningar från vår egen tid.

Med reservation för ändringar på kursdatumen med anledning av H.M. Konungens officiella representation.