Prins Carl Philip besökte Kalmar

Motiv: Prins Carl Philip tillsammans med mjölkproducent Martin Eskilsson i Nanntorp. Foto: Kungahuset.se

Fredagen den 11 april besökte Prins Carl Philip Kalmar Lantmän samt Hushållningssällskapet i Kalmar.

Besöket inleddes hos mjölkproducent Martin Eskilsson i Nanntorp. Martin berättade om sin verksamhet och Prinsen fick en visning av anläggningen.

Därefter invigde Prinsen Kalmar Lantmänslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster nya foderfabrik Kronan i Kalmar hamn. I sitt tal sade Prinsen att "Fabriken är en tydlig och viktig satsning inom svenskt lantbruk och för den svenska livsmedelsbranschen – två områden som ligger mig varmt om hjärtat." Läs Prinsens tal här

Efter lunchen, som serverades i foderfabrikens intagshall, fick Prinsen en rundvandring.

Under eftermiddagen besökte Prinsen Torslunda utvecklingscentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som drivs av Hushållningssällskapet i Kalmar län med syftet att inspirera och utveckla företag med koppling till lantbruk, odling, teknik- och landsbygdsutveckling i sydöstra Sverige.

Eftermiddagen avslutades med att Prinsen besökte Ingelstorpgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ett naturbruksgymnasium och yrkeshögskola och Hushållningssällskapet.

Läs mer om Hushållningssällskapet i Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs mer om Kalmar Lantmänlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.1a3366210de661ad20800037217.1
Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.1a3366210de661ad20800037217.1