Kungen i möte med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Torsdagen den 12 januari gav Kungen företräde för Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens preses Lisa Sennerby Fosse, vice preses Björn Sundell samt akademiens sekreterare och vd Carl-Anders Helander.

Under mötet presenterades verksamhetens inriktning för 2017–2020 och akademiens arbete diskuterades.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.

År 1811 instiftades ”Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” och installerades den 28 januari 1813 på initiativ av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. För att markera skogsbrukets betydelse fick akademien den 1 januari 1956 namnet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Kungen är akademiens beskyddare.